​​

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 "respect.lu - Centre contre la radicalisation" -
   Virstellung & Diskussiounsronn - Mëttwochs, den 30. Mee 2018 ab 18h30 am Centre Nic. Braun zu Hesper

  

Non
Non