Actualité

Fête nationale - Allocution du bourgmestre

​​​Nationalfeierdag 

Aus deene bekannte Grënn kënne mir dëst Joer net zesumme feieren. Grouss Festivitéite fannen och bei eis an der Gemeng net statt. Iwwert d'Summerméint erstrahlt eist Gemengegebäi an Deeler vum Park all owes a prächtege Faarwen. Eis UGDA Museksschoul zesumme mat der Fanfare Izeg an der Harmonie Hesper hunn dëse Sonnden am Kader vun der „Fête de la musique" zesumme musizéiert.

 D'Usprooch vum Buergermeeschter fannt Dir hei.

 


Fête nationale 

Au vu des circonstances actuelles, le traditionnel programme des festivités de la fête nationale ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Durant les mois d'été, notre mairie ainsi que certains endroits de notre parc communal seront plongés dans une belle ambiance lumineuse et sonore. Notre école de musique UGDA ensemble avec la Fanfare Itzig et l'Harmonie municipale Hesperange ont organisé ce dimanche un concert commun à l'occasion de la « Fête de la musique ». Vous trouverez l'allocution du bourgmestre en annexe.