Actualité

Vote du PAG

D'Gemeng Hesper huet deen neie Bebauungsplang (PAG) gestëmmt. Mat dem Gemeindeentwicklungsplan deen 2004 erstallt ginn ass, gouf viru ville Joer schonn um PAG geschafft. Hesper huet een extrem nohaltege Bebauungsplang. Et gouf praktesch an alle Beräicher dem Avis vum Ëmweltministère Rechnung gedroen. Eis Gemeng kéint an de kommenden 12 Joer knapps 73 Hektar verbauen, et ginn der an der Realitéit awer nëmmen 18,72 ha ugepaackt. Et sinn esouguer nach 4,5 Hektar aus dem Perimeter erausgeholl ginn. Och dem Denkmalschutz ass Rechnung gedroe ginn. D'Haaptweiderentwecklung soll um Houwald an der ZAC realiséiert ginn esouwéi d'Landesplanung et och afuerdert. Et sinn Accorden um Houwald mat verschiddene Propriétaire fonnt ginn fir de Bau vum Contournement kënnen ze realiséieren. Dëse Bebauungsplang suergt dofir datt eis Dierfer dat bleiwen wat se sinn, et gëtt sech um Bëstand orientéiert.

 

De kompletten Dossier vum PAG gëtt den 25.11.2019 op dësem Site verëffentlecht.

 

De Schäfferot vun der Gemeng Hesper


Présentation du PAG​