Chantieren / Stroossenaarbechten

Alzeng

 


Wéinst Erneierungsaarbechten vum Stroossebelag den 18. a 19. Juli 2022 op Héicht vun de Gebaier n° 20 - 22A an der Allée de la Jeunesse Sacrifiée
gëtt de Verkéier op enger Fuerbunn mat Luuchte régléiert.
 

Fenteng

 

Wéinst dem Schoulfest 2022 organiséiert vun der Grondschoul Fenteng, ass d'Rue Pierre Capesius tëschent den Haiser 12 an 16, a béid Richtungen en Donneschden, de 14. Juli 2022 vun 13.00 Auer bis 21.00 Auer gespaart.
 

Wéinst Raccordementsaarbechten an der Rue « op den Aessen », gëtt eng Déviatioun en place gesat :

  • Phase 2: vu Méindes, de 27. Juni 2022 bis Sonndes, den 10. Juli 2022 - Route barrée an zwou Richtungen, vun der Kräizung mat der Rue « op den Aessen » mat der Rue « an Duelem » bis virun d'Gebai N°7a,  Rue « op den Aessen».
  • Phase 3: vu Méindes, den 11. Juli 2022 bis Freides, den 29. Juli 2022 - Route barrée an zwou Richtungen, an der Rue « op den Aessen » virun de Gebaier N° 5, 7 & 7a

 

Houwald

 

POST Technologies gesäit demnächst d'Installatioun vun engem neie Glasfaser - Telekommunikatiouns-Réseau an der Rue de l’Ermitage um Houwald vir. Am Cader vun dësem Aarbechten gëtt och de Raccordement vum CREOS Electricité et Gaz - Réseau duerche den entspriechenden Concessionaire erneiert.
• Den Ufank vun den Aarbechten ass fir de 27.06.2022 virgesinn.
• Fir d'Dauer vun den Aarbechten si +/- 3 Méint geplangt.
• D'Aarbechte gi vun der Entreprise KARP-KNEIP duerchgefouert
• D'Installatiounsaarbechten vun der Glasfaser gi vun der Sociétéit ELCO S.A. duerchgefouert.

 

Réaménagement vum Rangwee an der Rue des Scillas: Fermeture vum Rangwee ab e Méindeg, dem 4. Abrëll 2022 bis de Congé collectif vu Chrëschtdag 2022.

Opgrond vum Ëmpfang vun den Aarbechten (besonnesch déi ënnerirdesch Aarbechten, déi sech iwwert déi ganz Fuerbunn erstrecken) gëtt ab e Méindeg, de 4. Abrëll bis Dezember 2022 en Damm um Rangwee tëscht der Rue du 9 Mai 1944 an dem Tunnel Rangwee erfuerderlech. Den Tunnel Rangwee bleift fir de Verkéier op.

D'Déviatioun geeet duerch den Tunnel Albert Bousser an iwwert d'Route de Thionville (Plang en annexe). D'Situatioun wäert sech no der Ouverture vun der neier N3/N40 (tëscht der Bréck Jean-Pierre Buchler an der Rue du Neufchâteau), déi fir d'Schoulrentrée 2022 virgesinn ass, verbesseren.

Ze beuechten ass, datt dat d'Stéck wou geschafft gëtt, net fir d'Foussgänger accessibel ass, dëst vu Méindes, dem 4. bis Sonndes de 17. Abrëll 2022. Eng Déviatioun geet laanscht d'Tennis-Terrainen (Rue des Scillas) an der Rue Auguste Scholer.

Détail vun de Changementer betreffend den ëffentlechen Transport (Link op mobiliteit.lu)

Folgend Mesuren gi während der Dauer vun den Aarbechten geholl:
Linn 166 :
D'Course 166-3571 gëtt beim Départ Howald -Bei der Kierch 5 Minutten no vir verluecht (7h20).

Linnen 223, 226, 303 :
Déi betreffend Fahrten vun de Bussen aus Richtung vum CR231 gi via d'Rue de Gasperich - CR159 – N3 – normalen Iitinéraire an vice-versa déviéiert. 
- D'Arrêten vun Houwald - Ronneboesch, - Moureschanz, - Rangwee, - Neufchâteau, - Jhangeli, -Am Houwaldsbierg an Hesper – Wollefsmillen gi net ugefuer
- Ausnahmsweis ginn d'Arrêten vun Houwald –Op der Stirzel, Hesper –Um Schlass an –Sprëtzenhaus ugefuer.

Linn 982 :
- Déi betreffend Fahrten vun de Bussen aus Richtung vumLycée Josy Barthel Mamer hunn hieren Terminus beim Arrêt Bertrange – Belle Etoile.
- Fir a Richtung Howald/Hesper sinn d'Schüler gebieden d'Linn 226 (course 6286, 14h41) ze huelen.

Wéinst den Aarbechten vun de P&CH ass de Wee deen d'Rue des Scillas mat der Rue Auguste Scholer verbënnt, bis op Weideres gespaart.

-  Déviatioun fir Foussgänger
-  plan passage