Le projet

D'Gemeng Hesper huet décidéiert fir d'Schoul vum Howald-Couvent, déi sech nierft der Grondschoul, déi de Cycle 1 empfängt (fréiere Précoce)
an der Maison Relais befënnt, ze vergréisseren.
De Projet betrëfft de Bau vun engem neie Gebai mat 7 Klassesäll fir d'Grondschoul vum Cycle 1.1 an 1.2 a 7 Moduler fir d'Maison Relais, dovunner 1 « Bewegungsraum »,
deen als klenge Sportsall fir Spiller an der Schoul genotzt ka ginn.
D'Grondschoul an d'Maison Relais kënnen tëscht 140 an 150 Kanner am Alter vu 4 bis 6 Joer empfänken.

 

Les différents niveaux de confort

  • Hygrothermesche Confort (Temperatur, Fiichtegkeet, Ventilatioun) ;
  • Akkustesche Confort (Isolatioun, Isoléierung vun Geräuscher vu baussen);
  • Visuelle Confort (Luminositéit ouni Blendung, Hellegkeetsdecteteuren) ;
  • Gerochsconfort (Evitéierung vum schlechtem a gëftegem Geroch duerch Materialémissiounen wéi Formaldehyd)