Exposition Fairtrade

Ausstellung vun der  NGO Fairtrade Lëtzebuerg am Oeko-Center Hesper (1, rue Nachtbann à Itzig)

Ëffnungszäiten:
Dënschdes: 12:30 - 18:30
Mëttwochs: 10:00 - 20:00
Donneschdes: 12:30 - 18:30
Freides: 12:30 - 18:30
Samsdes: 09:00 - 17:00