Bau vun engem Lift an Trapen fir den Zentrum mam "Holleschbierg" ze verbannen wou
sech d'Sportinfrastrukturen vun der Gemeng befannen. Den Tuerm wäert eng Héicht vu 35 m hunn.
De Lift kann 3 Cyclisten a 7 Foussgänger oder 20 bis 24 Foussgänger an engems transportéieren.
Eng Foussgängerbréck vu 40 m Längt verbënnt de Lift mat engem Wee.

 

35m de hauteur

Capacité de 20 à 24 piétons