Zuelen

D'Gemeng Hesper

 • erstreckt sech iwwer 27,22 km2
 • beinhalt 5 Sectiounen:
  • Alzeng
  • Fenteng
  • Hesper
  • Houwald
  • Izeg
 • huet ongeféier 16.314 Awunner (Oktober 2022) dovunner 56% Net-Lëtzebuerger aus 128 Nationalitéiten
 • Populatioun huet sech an de leschten 30 Joer quasi verduebelt

Fläch

Sectioun A Hesper an Houwald 4,59 km2
Sectioun B Izeg 11,17 km2
Sectioun C  Alzeng  7,75 km2
Sectioun D Houwald  3,71 km2

Autres

Fläch vum Gemengebësch 377,50 ha
Fläch vum kommunale Grond a Buedem 57 ha
Voirie vicinale 35 km
Voirie rurale 10 km