Centre d'initiative et de gestion locale Hesperange asbl.

DE CIGL ass den 3. Abrëll 2001 gegrënnt gi vu 7 aktive Memberen aus dem lokale Liewen,  am Sënn vum  nationalen a kommunale politesche Wëllen,  fir e gënschtegt Ëmfeld fir Aarbecht ze schafen.

De lokale Service ass e Service fir perséinlech Assistenz fir Bierger iwwer 60 Joer oder Leit déi ofhängeg sinn.

Itinéraire
Kontakt
CIGL Hesperange
3, rue Jean Steichen
L-5868 Hesperange