Gemengesekretariat

Plaatz Administratioun

Gemengesekretariat - Bureau R18/19/20

474,​ route de Thionville
L-5886 Hesper

D’Gemengesekretariat ass zoustänneg fir d’Relatiounen tëscht de kommunale politeschen Autoritéiten, déi en « pouvoir de décision » hunn, an de Servicer, déi fir d’Ëmsetzung vun dësen Decisiounen zoustänneg sinn.

D'Aufgabe vun dësem Service sinn:

 • D’Redaktioun vun den Delibératiounen vum Gemengen- a Schäfferot;
 • D‘Koordinatioun vun der Exekutioun vun den Decisioune vum Gemengen- a Schäfferot;
 • D’Virbereedung vum Ordre du Jour an de Procès Verbaux vun de Seancen;
 • D’Féiere vun de Regëstere vun den Delibératiounen;
 • De Suivi vun den Delibératioune vum Gemengerot;
 • D’Assistance vum Gemengen- a Schäfferot;
 • D’Gestioun vun de Rendez-vouse vum Gemengen- a Schäfferot;
 • D’Koordinatioun vun de Gemengeservicer;
 • D’Gestioun vum Courrier an d’Ausdeelen un déi verschidde kompetent Servicer;
 • D’Gestioun an d’Koordinatioun vu juristeschen Affären;
 • D’Gestioun vun de kommunale Reglementer a Konventiounen;
 • D‘Redaktioun vun der Korrespondenz vun der Gemeng;
 • D'Kontersignature vun Extraite vun den Delibératioune vum Gemengen- a Schäfferot, vun der Korrespondenz vun der Gemeng, vun de Mandaten a vun den Titres de Recette.

 

Nos contacts

Jérôme BRITZ
Secrétaire communal
Carine MERTES
Secrétaire communal adjoint
Carole BECKER
Secrétariat communal
Phil SIEBENBOUR
Secrétariat communal
Itinéraire
Kontakt
Gemengesekretariat - Bureau R18/19/20
474,​ route de Thionville
L-5886 Hesper