Sekretariat vum technesche Service

Plaatz Administratioun

[Translate to Lëtzebuergesch:] Secrétariat Service Technique/Architecte - Bureau E8

474,​ route de Thionville
L-5886 Hesper

Aufgaben a Missiounen

  • Gestioun vun Telefonsgespréicher ;
  • Receptioun an Aschreiwung vun Dokumenter;
  • Erausschécke vun Dokumenter u Clienten;
  • Archivéiere vun Dokumenter;
  • Rapporten a Convocatioune schreiwen.

 

Nos contacts

Ingrid ENGEL
Secrétariat département technique
Claudia GASPARRO
Secrétariat département technique
Itinéraire
Dokumenter

Organigramme de l'administration

542 KB 06.12.2023
Kontakt
[Translate to Lëtzebuergesch:] Secrétariat Service Technique/Architecte - Bureau E8
474,​ route de Thionville
L-5886 Hesper